Genel Bilgiler

Mimarlık Fakültesi 31 Aralık 2006 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Endüstriyel Tasarım bölümleri bulunmaktadır. Bölümlerimizde eğitim dili İngilizcedir. Bu bölümlerden Mimarlık Bölümü eğitim ve öğretim hayatına 2010 yılında başlamıştır. 2015 yılında İngilizce Mimarlık Eğitim Programının yanı sıra sadece Orta Doğu ülkelerinden öğrencilerin kabul edildiği Arapça Mimarlık Eğitim Programı faaliyete geçmiştir. Geri kalan bölümlerde ise akademik kadro tamamlandığında eğitim ve öğretime başlanılması hedeflenmektedir.

Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, makro ölçekten mikro ölçeğe yapılı çevrenin oluşumunu ilgilendiren başta Mimarlık alanı olmak üzere İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama alanlarında ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil edebilecek; transfer ettiğimiz kültürler ile özgün kültür üretimlerimizin birlikteliğinden ilham alan; sorun odaklı çalışabilen meslek insanları ve öğretim kadroları yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu alanlarda ülkemizin gereksinim ve olanakları doğrultusunda araştırma-geliştirme, uygulama ve yayın çalışmaları yapmak; kamu kuruluşlarına da bu konularda destek sağlamak amaçlanmaktadır.

 

*Gaziantep Mimarlık Fakültesi 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetini 11.500 metrekarelik yeni fakülte binasına taşımaktadır.